HomeWat is Web3?

Wat is Web3?

Laatste Update 1st Feb 2023
Openbaring

In deze informatieve gids over web 3.0 geven we de wonderen weer van deze opkomende technologie en hoe deze innovatie een verschil zal maken in de manier waarop we met het internet omgaan. Verderop in deze handleiding wordt uitgelegd hoe web 3.0 verschilt van zijn voorganger, namelijk web 2.0.

Blockchain technologie is het fundament van dit ‘next-generation’ web en om deze geavanceerde technologie beter te begrijpen, geven we toelichting bij enkele populaire projecten die van deze technologie gebruikmaken. Deze projecten zijn echter nog in ontwikkeling en naar verwachting zal het web 3.0 landschap er anders en beter uitzien wanneer het volledig ontwikkeld is.

Tenslotte zullen we ook de nadelen van web 3.0 aangeven, zodat je een evenwichtig en volledig begrip krijgt. Aan het eind van deze gids begrijp je hoe web 3.0 technologie de invoering van cryptocurrencies en gedecentraliseerde exchanges bevordert.

Wat is Web 3.0?

Gavin Wood, de co-founder van Ethereum, bedacht de term web 3.0 kort nadat het project in 2014 begon. De ondernemer deelde dat het internet te veel vertrouwen vereist, of het nu gaat om het registreren van je persoonlijke gegevens bij een gecentraliseerde financiële instelling of het vertrouwen op grote sociale mediaplatforms die in jouw belang met je gegevens omgaan.

Met decentralisatie, NFT's en cryptocurrencies wordt bij Web3 de werking van het internet aan alle gebruikers gegeven. Het centrale idee van web 3 bestaat uit verschillende componenten, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:

 • Trustless: Web 3.0 toepassingen zijn gebaseerd op economische systemen plus drijfveren en niet meer op derden die een veilig netwerk vormen om met elkaar te communiceren.

 • Eigen betalingen: Web 3.0 biedt een eigen, door cryptocurrency aangedreven betalingsinfrastructuur aan, waardoor gebruikers via veilige transacties kunnen handelen. Zo hoef je niet meer te vertrouwen op verouderde financiële infrastructuren, zoals banken en fiatvaluta's.

 • Toestemmingsvrij: Web3 is niet gebonden aan mensen of organisaties, waardoor iedereen toegang heeft tot deze systemen.

 • Gedecentraliseerd: Het eigendom wordt verdeeld onder gebruikers en is niet in handen van gecentraliseerde organisaties.

Web 3.0 is de volgende fase van de internetevolutie en zal het internet intelligenter maken en/of informatie verwerken met een quasimenselijke intelligentie. De volgende versie van het internet zal naar verwachting een radicale verandering teweegbrengen in de manier hoe we op het internet surfen, sociaal met elkaar omgaan of zelfs winkelen. Terwijl Web 2.0 de communicatie en online interactie verbeterde, zal Web 3.0 zich richten op het verbeteren van personalisatie, collectief eigendom en het delen van inhoud.

Welke technologieën zijn vereist voor Web 3.0

In dit gedeelte delen we de technologieën die aan de ontwikkeling van web 3.0 bijdragen. Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste componenten die bij het bouwen van Web 3.0 toepassingen worden samengevoegd. Aanvullende technologische doorbraken zullen de toekomst van het internet nog rijker maken.

3D-graphics: De ontwikkeling van 3D graphics zijn nodig om functionele en praktische Metaverses te laten ontstaan. Bekijk onze gids met betrekking tot "Wat is de Metaverse" om meer over dit onderwerp te weten te komen. Kort gezegd, is het een manier om gebruikers via VR-headsets te verbinden binnen een 3D-wereld. Door een combinatie van communicatiesystemen, zoals, NFT's, cryptocurrencies en andere technologieën, streven Metaverses ernaar om de manier waarop we digitaal met elkaar communiceren te verbeteren.

De kwaliteit van 3D graphics staat niet ver af van ‘ Metaverse-ready’, toch heeft de technologie nog wat werk nodig. Zo kunnen VR-headsets bij sommige mensen een duizelig gevoel geven na langdurig gebruik. Ook is het concept van NFT's nog niet iets wat de meeste mensen begrijpen en dagelijks gebruiken.

Cryptocurrencies: de belangrijkste visie van web 3.0 is decentralisatie, die alleen kan worden bereikt als de gemeenschap via cryptocurrency transacties uitvoert in het ecosysteem. Gebouwd en ontworpen op de top van de blockchain, cryptocurrency ook bekend als "crypto", is een vorm van betaling die kan circuleren zonder de noodzaak van een centrale monetaire autoriteit, zoals overheid of bank. Cryptocurrency stelt gebruikers in staat om naadloos transacties te verrichten in een peer-to-peer-ecosysteem, snel en zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

Kunstmatige intelligentie: Met AI begrijpen computers beter de context en relevantie van informatie, waardoor de reikwijdte van digitale technologieën sterk zal toenemen. Web 3.0 programma's kunnen mensen helpen hun dagelijkse taken via AI-automatisering te beheren. Enkele toepassingen waartoe AI in web 3.0 in staat is, worden hieronder geïllustreerd:

 • Genereren van meer gepersonaliseerde en relevante aanbevelingen

 • Smarter gedecentraliseerde applicaties

 • Intelligente NFT's, geïntegreerd met zelflerende mogelijkheden (Voorbeeld: Alethea AI's Alice)

 • Robuuste veiligheid bij de inhoud van Metadata

Blockchain: Blockchain is een gedistribueerd grootboek technologie, die het onveranderlijke bestand van uitgevoerde transacties bezit. De transacties worden met behulp van een consensusmechanisme, zoals Proof-of-Work of Proof-of-Stake geverifieerd door de deelnemers van het netwerk.

Als de transacties geverifieerd zijn, worden ze aan het blok toegevoegd en zodra een blok zijn opslagcapaciteit heeft bereikt, wordt het volgende blok in de reeks toegevoegd, waardoor een keten van blokken ontstaat – vandaar blockchain.

De blokken worden door middel van een hash aan elkaar gekoppeld. Naast de data heeft elk blok ook een hash, wat vergelijkbaar is met een vingerafdruk. De hash identificeert een blok met alle inhoud en is altijd uniek, net zoals een vingerafdruk.

Zodra een blok is aangemaakt en aan de keten is toegevoegd, wordt zijn hash berekend. Niet alleen heeft elk blok zijn eigen hash, maar ook de hash van het eerder gekoppelde blok. Zo zijn verschillende blokken met elkaar verbonden.

Bekijk eens de belangrijkste kenmerken van de blockchaintechnologie:

 • Transparantie: Het gedistribueerd grootboek is openbaar, vandaar dat iedereen een blockchain explorer kan gebruiken en een zogenaamde audit trail kan maken van alle transacties die op het netwerk hebben plaatsgevonden.

 • Decentralisatie: Blockchain heeft geen centrale autoriteit nodig om de transacties te valideren. Bovendien kan niemand zomaar de inhoud van de blokken of kenmerken van het netwerk wijzigen.

 • Onveranderlijkheid: zodra de gegevens in het blok zijn opgenomen, kunnen deze niet worden gewijzigd.

Smart contracts: Dit zijn zelf uitvoerende programma's die een overeenkomst tussen twee partijen nakomen. Voordat een smart contract wordt gebruikt, kunnen gebruikers de coderegels inspecteren, om er zeker van te zijn dat de overeenkomst naar wens is. Smart contracts bestaan op gedistribueerde grootboeken. Zodoende zijn blockchains een vitaal onderdeel van deze technologie. Hieronder volgen enkele toepassingen van smart contracts, zoals digitale identiteit, hypotheken, voorraadketenbeheer, verzekeringen en vermogensbeheer.

Gedecentraliseerde exchanges: Via de DEX kunnen gebruikers anoniem cryptocurrency uitwisselen. Daarbij zijn de kosten lager, in vergelijking met gecentraliseerde systemen, zoals banken. Deze peer-to-peer platforms vereisen geen toezicht van derden, wat betekent dat gebruikers direct kunnen communiceren.

Gebruikers hebben een geschikte DeFi Wallet nodig om verbinding te maken met een DEX. Met andere woorden, er is geen registratie of KYC-verificatie nodig. Het systeem is onafhankelijk, wat betekent dat gebruikers zelf de privé-sleutels en toegang tot hun geld controleren.

Hoe verschilt Web3 van Web2?

In dit deel behandelen we de verschillen tussen web 2.0 en web 3.0, zodat je de overgang en de veranderingen beter begrijpt. Ditgene bouwt voort op de vooraf behandelde technologieën.

Financiële systemen

Web 2.0 financiële systemen omvatten fiatmunten, zoals de USD, banken en gecentraliseerde regelgeving. Daarom kunnen regeringen of banken op elk moment de handelsregels veranderen, waardoor gewone mensen geen andere keuze hebben dan mee te gaan met de veranderingen. Enkele daarvan kunnen negatief zijn en tot inflatie, hogere hypotheekkosten en beperking van het geldbedrag dat je kunt versturen leiden.

Ter vergelijking, tot web 3.0 financiële systemen behoren cryptocurrencies, smart contracts en decentralisatie. Deze systemen zijn transparant en consistent, omdat coderegels en de gemeenschap het functioneren van de voorzieningen regelen.

Content eigendom

In web 2.0 heeft het systeem volledige controle over verschillende aspecten van data-eigendom, wat leidt tot een gebrek aan anonimiteit, slechte privacybescherming, toegangsproblemen en opslagbeperkingen. Daarentegen staat web 3.0 toe dat gegevens op verschillende plaatsen tegelijk worden uitgewisseld. Dit bevordert de anonimiteit en dankzij de geavanceerde cryptografische protocollen is de databescherming verbeterd.

Toegang en rechten

Web 2.0 systemen kunnen de toegang blokkeren als je niet voldoet aan strenge achtergrondcontroles of uit de verkeerde regio komt. Daarnaast kunnen ze transacties beperken als hun regels worden overtreden, of inkomensverlies veroorzaken als systemen uitvallen. Twitter kan bijvoorbeeld de toegang tot je account blokkeren en banken kunnen transacties tegenhouden als zij van mening zijn dat deze niet voldoen aan hun criteria.

Daarentegen is web 3.0 stabieler, omdat systemen niet zomaar kunnen uitvallen of op basis van een gecentraliseerde beslissing besluiten te veranderen. Het Ethereum netwerk is bijvoorbeeld verdeeld over duizenden nodes. Wanneer een node uitvalt, nemen anderen de werklast over.

Gecentraliseerd versus gedecentraliseerd

Web 2.0 systemen zijn gecentraliseerd, wat betekent dat macht, besluitvorming, controle en rekenkracht op één plaats of bij een klein aantal mensen geconcentreerd staat. Dit veroorzaakt problemen, waaronder het manipuleren van het systeem.

Daarentegen volgt Web 3.0 een gedecentraliseerde filosofie waarbij geen enkele persoon of organisatie het systeem beheert. Het is de gemeenschap die het systeem beheert. Ook wordt de rekenkracht over vele nodes verdeeld, waardoor transactie-registraties in het netwerk kunnen worden opgeslagen.

Voorbeelden van Web 3.0

In dit deel richten we ons op revolutionaire bedrijven en projecten die Web3 technologieën bouwen. Er is nog een lange weg te gaan tot we in een daadwerkelijke Web 3.0 wereld leven, maar het is opwindend om naar de huidige vooruitgang te kijken.

Een nieuwe manier om bedrijven te bouwen

Om een bedrijf met web 2.0 op te bouwen moet je financiële middelen verwerven bij bronnen, zoals verstrekkers van risicokapitaal. Investeringen uit dergelijke bronnen staan soms niet in het belang van het bedrijf of gebruikers.

Ter vergelijking: projecten in het web 3.0 ecosysteem worden gecrowdfund door de gemeenschap via ICO (Initial Coin Offering), IEO (Initial Exchange Offering), of IDO (Initial DEX Offering). Op deze manier kan de gemeenschap tokens van de projecten kopen, mits de vooruitzichten veelbelovend zijn.

Voor de gemeenschapsleden die het token van het project bezitten, wordt vaak exclusieve toegang en extraatjes verleend, gevolgd door stemrecht via DAO-voorstellen. Stemrechten worden toegekend aan alle gemeenschapsleden die tokens bezitten, zodat zij de macht krijgen om de koers van het project te bepalen en niet de raad van bestuur.

Drie Interessante voorbeelden van Web3 projecten

1. OpenSea

In termen van het handelsvolume, is OpenSea de eerste en grootste NFT-marktplaats. De in 2017 opgerichte onderneming heeft meer dan 800 medewerkers in dienst en allen afkomstig uit verschillende werelddelen. Je kunt OpenSea zien als het eBay van digitale verzamelobjecten (NFT's). Het platform heeft verschillende functies, waaronder:

 • NFT's creëren en een collectie samenstellen

 • Door diverse NFT-categorieën bladeren

 • Bekijk NFT statistieken en analyses

 • De NFT's filteren om de zoekopdracht te verfijnen

 • De transactiegeschiedenis van NFT's bekijken

Alleen al in september 2022 onthulden de gegevens van DappRadar het uitvoeren van meer dan 1,85 miljoen transacties, de interactie van 300K unieke Wallet adressen via het smart contract van het platform en een immens handelsvolume van 350K ETH.

OpenSea ondersteunt in principe transacties via cryptocurrencies, maar Ethereum is het populairst – deze NFT-marktplaats is immers gebouwd bovenop het Ethereum-netwerk.

2. Meta

Meta, voorheen bekend als Facebook, is aantoonbaar het grootste technologiebedrijf dat miljarden investeert in de uitbreiding van de Metaverse. Het bedrijf wil een revolutie teweegbrengen in de manier waarop mensen spelen, werken en communiceren. Het portfolio van Facebook's Metaverse is divers en omvat:

 • Horizon Metaverse

 • VR Fitness

 • Metaverse Gaming Hunt

 • VR Messenger Calls

 • The Presence Platform

 • Spark AR

 • Investering in onderwijs

Er zijn veel andere bedrijven bezig met de ontwikkeling van de Metaverse, zoals Microsoft en Apple. Maar de strategische overnames van bedrijven, zoals Oculus en Spark AR, gevolgd door een gediversifieerd Metaverse portfolio en de persoonlijke interesse van Mark Zuckerberg, creëert de koppositie voor Meta.

Bovendien creëert het Metaverse team van Facebook ook allerlei mogelijkheden voor merken en bedrijven om in een virtuele omgeving met klanten te communiceren. Met merken waaronder, maar niet beperkt tot Nike, Adidas en Prada die de mogelijkheid inzien om hun producten in een virtuele omgeving te commercialiseren, heeft het initiatief van Facebook nog een lange weg te gaan.

3. Ethereum

Ethereum is een gedecentraliseerd, open-source blockchain protocol en aangedreven door Ether (ETH). Hiermee kunnen gebruikers transacties uitvoeren, rente verdienen via staking, blockchain spellen spelen, NFT's gebruiken plus opslaan, cryptocurrencies verhandelen, sociale media gebruiken, en nog veel meer.

Ethereum is een web 3.0 netwerk dat door de gemeenschap wordt aangestuurd en gedecentraliseerde concepten ondersteunt, zoals DApps (gedecentraliseerde toepassingen), blockchain spellen, gedecentraliseerde uitwisselingen en DAO (gedecentraliseerde autonome organisatie).

In plaats van een gecentraliseerde server draait het Ethereum-netwerk op duizenden verschillende computers, nodes genaamd. Hierdoor kan het netwerk decentralisatie, ongevoeligheid voor aanvallen en 100% uptime bereiken.

DeFi (decentralized finance) is de belangrijkste web 3.0 innovatie van Ethereum, waarmee gebruikers vanuit elk werelddeel geld kunnen versturen, ontvangen, lenen, rente verdienen en zelfs zonder storing geld kunnen streamen.

Ethereum is een pionier in het opkomende web 3.0 ecosysteem en dit kan men nagaan aan de hand van enkele interessante statistieken, zoals hieronder weergegeven:

 • Dagelijkse transacties van meer dan 1M

 • $47B aan waarde vastgelegd in DeFi

 • 8637 nodes wereldwijd

Wat is het belang van Web3?

In dit deel concentreren we ons op de voordelen van web 3.0 en waarom dit belangrijk is voor de evolutie van het internet. Je zult zien dat er veel op het spel staat. Mocht de theorie werkelijkheid worden, dan zullen de voordelen van web 3.0 het sociale en commerciële landschap veranderen.

Gedecentraliseerde Autonome Organisaties (DAO's)

Er zijn veel web 3.0 projecten die hun eigen tokens toestaan en als stemmiddel gebruiken bij voorstellen die bedoeld zijn om het project te verbeteren en te evolueren. Deze tokens (bekend als governance tokens) zijn in het bezit van de gemeenschapsleden. Zo kunnen alle gemeenschapsleden, in plaats van de raad van bestuur, beslissen over de verdere ontwikkeling van het project. Het stemrecht is gebaseerd op het aantal tokens dat een lid bezit of vergrendeld heeft.

Het hele stemproces wordt on-chain uitgevoerd, wat betekent dat de gemeenschapsleden zelf de stemmen op de blockchain ondertekenen en vastleggen. Zo ontstaat er een volledige transparantie binnen de gemeenschap en wordt gedecentraliseerde vooruitgang mogelijk gemaakt. De gebruiker moet slechts een internetverbinding hebben en enkele governance tokens bezitten om deel uit te maken van de DAO. Zo draagt hij bij aan de toekomst van web 3.0.

Bovendien worden de regels en richtlijnen in de DAO niet beheerd door een individu of groep, maar door een smart contract. De smart contract technologie is gecodeerd met alle cruciale informatie die nodig is voor een eerlijke en transparante stemprocedure.

Weerstand tegen censuur

Wellicht heb je gehoord dat gebruikers op Twitter om verschillende redenen verbannen worden. Deze vorm van censuur bestaat niet op gedecentraliseerde web 3.0 toepassingen. In augustus 2021 deelde OnlyFans mee dat ze van plan waren seksueel expliciete inhoud te verbieden, waar de meeste creatievelingen op het platform geld mee verdienden. Dit verontwaardigde veel initiatiefnemers en zou leiden tot inkomstenverlies. Dat besluit werd door OnlyFans dan ook teruggedraaid, waardoor een probleem met web 2.0 toepassingen naar voren kwam – namelijk een enorme scheefgroei tussen producenten en platforms.

Als een socialmediaplatform voor het web 3.0 ecosysteem wordt gebouwd, dan heeft het ontwikkelingsteam van zo'n platform niet de rechten om de inhoud op het platform te controleren, maar alleen de gemeenschapsleden. Indien er bijvoorbeeld een politieke mening wordt geplaatst, dan kan het platform die mening niet censureren. De gebruikers kunnen dus alleen tegen de inhoud stemmen en dit resulteert uiteindelijk in een gedecentraliseerd project.

Eigendom

Het eigendom van digitale activa op web 2.0 is instabiel en kan zonder waarschuwing van je worden afgenomen. Zo zijn de meeste spellen tegenwoordig direct gekoppeld aan je account. Dit betekent dat je de spellen na aankoop niet meer bezit – ze bevinden zich in een gecentraliseerde cloud infrastructuur. Dus, als bedrijven zoals Steam, besluiten je account te sluiten of het spel uit de bibliotheek te verwijderen, dan ben je ook de toegang kwijt.

Web 3.0 wil deze aanpak veranderen, door je directe toegang te geven tot digitale activa, zoals cryptocurrency en NFT's (non-fungible tokens). Je kunt deze digitale activa ook zelf in een Wallet opslaan en later eventueel verkopen. Wil je toegang krijgen tot de activa van je Wallet, dan heb je een beveiligde privésleutel nodig. Zonder deze privésleutels kunnen er geen digitale zaken van je af worden gepakt.

Native Betalingen

De betalingssystemen in web 2.0 hebben te veel gebreken. De noodzaak om de gecentraliseerde toepassing te vertrouwen, onvoorspelbare veranderingen in het beleid en het bevriezen van fondsen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoge overboekingskosten en trage verwerkingstijden, dragen ook bij aan de inefficiëntie van deze verouderde betaaloplossingen.

Door gebruik te maken van cryptocurrencies, zoals ETH kunnen gebruikers geld besparen op overdrachtskosten en in een oogwenk geld naar andere gebruikers sturen, zonder dat ze daarvoor een derde partij nodig hebben. Coderegels vervangen het toezicht van derde partijen, welke kunnen worden vertrouwd om voorspelbaar en eerlijk te handelen.

Identiteit

In het hele web 2.0 internet is het identiteitsbeheer niet geoptimaliseerd. Je moet namelijk bij verschillende platforms een account aanmaken, je gebruikersnaam/wachtwoord onthouden en die veilig bewaren. Bovendien kunnen platforms de toegang tot je account beperken en je zo censureren.

Web 3.0 daarentegen, staat toe dat de identiteiten worden aangemaakt met behulp van een ENS-profiel en het Ethereum-adres. Inloggen op meerdere platforms is dus via een enkel Ethereum adres mogelijk dat tegelijkertijd anoniem en tegen censuur bestand is.

Wat zijn de uitdagingen van Web 3.0?

Aan Web 3.0 kleven een paar beperkingen en die zullen we in deze paragraaf behandelen. Het overwinnen van deze hindernissen vormt de belangrijkste stap naar een succesvolle Web3 transformatie.

Gebruikerservaring

Momenteel bieden web 3.0 toepassingen geen goede gebruikerservaring. Eerst en vooral kan het voor nieuwkomers ingewikkeld zijn om deze platforms te gebruiken. Gebruikers moeten de grondbeginselen van de blockchaintechnologie begrijpen en de technische documentatie raadplegen om het maximale uit web 3.0 te halen. Vergelijk dit met het geoptimaliseerde en snelle inschrijfproces van web 2.0 toepassingen.

Ook het veiligheidsaspect moet door gebruikers begrepen worden, voordat ze veilig kunnen handelen. Bijvoorbeeld, gedecentraliseerde exchanges en cryptocurrencies zijn ongereguleerde technologieën. Fraude en gevallen van diefstal komen daarom regelmatig voor, met als gevolg dat de gebruikersbescherming niet toereikend is voor reguliere toepassingen.

Toegankelijkheid

Het is mogelijk om zonder kosten gebruik te maken van functies, zoals het Ethereum profiel. Maar de huidige transactiekosten (gas fee) zijn te hoog. Ook zijn de nodige technologieën voor toegang tot web 3.0 niet levensvatbaar in ontwikkelingslanden, waar het gemiddelde inkomen lager is. Als de eerste reguliere Metaverse live gaat, zullen gebruikers bijvoorbeeld dure VR-headsets nodig hebben. In alle opzichten moeten de toegangsdrempels voor web 3.0 lager zijn, wil het een levensvatbare oplossing zijn ten opzichte van web 2.0 technologieën.

Onderwijs

In het algemeen is web 3.0 niet moeilijk te begrijpen, maar het is wel aanzienlijk verschillend. Daarom zullen gebruikers behoorlijk wat moeten leren om vertrouwd te raken met de systemen en functies in kwestie. Ook moet educatieve inhoud in alle talen worden vertaald om ervoor te zorgen dat gebruikers wereldwijd gelijke toegang hebben.

Laatste gedachten

Kortom, web 3.0 zal een grote verandering betekenen voor de manier waarop mensen zaken doen, studeren, communiceren en waardevolle zaken overdragen. Verschillende technologieën moeten samenkomen om web 3.0 vorm te geven, waaronder blockchain, cryptocurrencies, smart contracts, AI, Metaverses, NFT's, en nog veel meer. Dit leidt tot een gedecentraliseerde, inclusieve en transparante digitale wereld waarin gebruikers in staat zijn om controle te krijgen over hun bezittingen. Toch zijn er meerdere uitdagingen die dit tegenhouden en deze zullen uiteindelijk moeten worden overwonnen.

Het zijn spannende tijden in de web 3.0 sector, nu projecten met veel financiële steun de grenzen verleggen. Houd deze wereld in de gaten, want de komende jaren kun je enorme doorbraken verwachten.

Keith Hodges

Keith Hodges

Keith is een financiële SEO-specialist, die eerder als journalist in de branche heeft gewerkt. Hij is momenteel hoofd SEO bij BanklessTimes en is gevestigd in Londen. Keith heeft veel geschreven en gewerkt in de persoonlijke financiële en beleggingsindustrie, met bijzondere aandacht voor internationale en digitale currencies.